Database Processing

Fundamentals, Design, and Implementation
Author: David M. Kroenke,David J. Auer
Publisher: Pearson
ISBN: 0133878996
Category: Computers
Page: 640
View: 8799
DOWNLOAD NOW »
This is the eBook of the printed book and may not include any media, website access codes, or print supplements that may come packaged with the bound book. For undergraduate database management courses. Get Readers Straight to the Point of Database Processing Database Processing: Fundamentals, Design, and Implementation reflects a new teaching and professional workplace environment and method that gets readers straight to the point with its thorough and modern presentation of database processing fundamentals. The Fourteenth Edition has been thoroughly updated to reflect the latest software.

İşletmelerde Bilişim Sistemleri Yönetimi


Author: Ph. D Mustafa Çoruh
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6052259663
Category: Computers
Page: 800
View: 3538
DOWNLOAD NOW »
Bu kitap “Bilişim Teknolojileri (BT) Ekonomisi ve Toplumu” adlı ilk kitabımda BT’lerin hayatımızı değiştirdiği dört yerdeki (Evde, okulda, kentlerde ve işyerlerinde) incelememin üçüncüsü olan işyerlerindeki etkileri üzerinedir. Daha önce “Bilişim Teknolojileri Destekli Öğrenim” ve “Bilişim Kentleri Çağı” adlı kitaplarımda BT’lerin okul ve kent yaşamındaki etkilerini detaylarıyla inceledim. 30 yılı aşan iş hayatımda BT’lerin iş dünyasını ve yönetimini kurulan Bilişim Sistemleri (BS) vasıtasıyla nasıl değiştirdiğini yaşayarak bildiğimden bu konu için uzun bir araştırma yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Diğer yandan 592 sayfayı bulan bu araştırmada sayfa sınırlaması amacıyla BS’lerle ilgili bazı konuları (örneğin Toplam Kalite Yönetimi, 6 Sigma, Simülasyon, Gereksinim Yönetimi, Programlama vs.) kitap haricinde bırakmak zorunda kaldığımı da belirtmeliyim. Bu kitapta ağırlıklı olarak BT’lerin işletmelerdeki uygulaması olan Bilişim Sistemlerinden bahsettim çünkü BT’ler BS’ler vasıtasıyla işletmeleri ve yönetimlerini etkilemektedirler. Dünyanın en hızlı bilgisayarını veya en yeni akıllı telefonunu satın almanız veya en hızlı internet erişimine sahip olmanız işletmeye ekstra bir katkı sağlamamaktadır. Ne zaman ki bu araçlar işletme süreçlerinin otomasyonunu sağlayan BS’ler içinde kullanılmaya başlanınca işletme rekabetçiliğine, karına veya maliyetlerinin kontrolüne bir faydası olabilmektedir. Bu yüzden işletme yöneticilerinin bilmesi gereken en önemli konu BT araçlarını ve diğer yeni teknolojik araçları işletme iş süreçlerinde nasıl verimli ve etkin bir şekilde kullanabileceklerini bilmeleridir. Bilmiyorlarsa da bilenleri işe almalarıdır. En son yenilikleri kullanmak belki de firmaya zarar vermekte veya rekabet dezavantajı oluşturmaktadır. Bu açıdan öncelikle bugün BS’lerin hangi işletme fonksiyonlarını nasıl etkilediğini ve gelecekte nasıl etkileyebileceğini anlatmaya çalıştım. Örneğin, Yapay Zekâ (YZ) ve onun en önemli uygulamalarından birisi olan Robotiklerin iş süreçleri ve işletme yönetimlerini yakın bir zamanda nasıl etkileyebileceğinden bahsettim. Endüstri 4.0 teknolojileriyle insan ve makinelerin birlikte nasıl verimli ve etkin bir şekilde çalışmaları gerektiği insanlığın ve işletmelerin önünde duran en önemli konulardan birisi olduğunu söylemek fazla fütüristik bir kehanet değil. Kitapta İşletmelerde kullanılan Bilişim Sistemleriyle ilgili temel konulara bir bütünlük içinde bakarken kitabın arka kapağındaki soruları cevaplamaya çalıştım. Bilişim Sistemleri arasındaki ilişkileri, farklılıklarını ve birbirlerini nasıl tamamladıklarını satır aralarında vermeye çalıştım. BS’lerle işletme süreçlerinin nasıl bütünleştirileceği işletmelerdeki en yeni yönetim sorunları olduğu unutulmamalıdır. İşletme yöneticilerinin hatırlaması gereken bir önemli konuda BS’lerin bir yazılım ve değişim projesi olmasıdır. Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri okuryazarlığı için bilinmesi gereken bazı teknik, bilimsel ve teknolojik terimlerin kısaltmalarını kitapta ilk kullanıldığında uzun ve kısaltılmış yazılımlarıyla birlikte kullandım. Örneğin Veritabanları (VT), Veri İşleme Sistemi (VİS), Kurumsal İş Zekâsı (KİZ), Yönetim Bilişim Sistemi (YBS), Karar Destek Sistemi (KDS), Veri Ambarı (VA), Veri Madenciliği (VM), Kurumsal Kaynak Planlama (KKP), Müşteri İlişkileri Yönetimi (MİY), Tedarik Zinciri Yönetimi (TZY), Ofis Otomasyon Sistemi (OOS) ve Bilgi Yönetimi (BY) en fazla kullandığım kısaltmalardır. Kitap sonundaki “Kısaltmalar” tablosunda tüm kısaltmaları listelemeye çalıştım. Ayrıca birçok terimin İngilizcesini de parantez içinde vermeye çalıştım. Örneğin Veritabanları (Database) gibi. Dilimize girmiş birçok yabancı teknik terim ve kelimelerin Türkçesini kullanmaya özen gösterdim ve bu yabancı kelimeleri de parantez içinde yazdım. Ayrıca BT’lerin BS’ler vasıtasıyla işletmeler üzerindeki etkilerini incelerken, birazda üniversitelerimizde YBS bölümlerinde okutulan BS’lerle ilgili uzmanlık konularının çoğunu özetlemeye çalıştım. Özellikle iş Dünyasında çokça kullanılan bazı konulara (VİS, YBS, KDS, VT, VA, BY, US, KKP, MİY, Sistem yaklaşımı, SGYD vs.) biraz detaylı bakmaya çalıştım. Kısacası kitapta işletmelerde Bilişim Teknolojileri ve Sistemleri denince akla gelebilecek birçok konuya değinmeye çalıştım. Bu yüzden bu kitabın BS alanında bir elkitabı veya kaynak kitap olarak düşünülmesinde fayda vardır. Bu kitapta ilkokul öğretmenim Sayın Şerare Özyağcı hanımdan, en son Doktora tez danışmanım sayın Prof. Dr. Len Rogers’a kadar yüzlerce kişinin emeğinin olduğu unutulmamalıdır. 1984’ten beri Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere de çalıştığım veya danışmanlığını yaptığım onlarca firma ve müşterilerimin katkılarını unutabilir miyim? Burada isim isim teşekkür edemediğim ancak bu kitabın yazılmasında katkıları olan daha yüzlerce kişi var, hepsine en içten dileklerimle teşekkür ederim. Hayatta neyi tek başımıza yapabiliyoruz ki? Bu kitap 30+ yıldır üretim planlama ve stok kontrol müdürü, metot etüdcü, sistem analisti, programcı, VT tasarımcısı ve yöneticisi, BS proje yöneticisi, üniversite öğretim görevlisi ve BS danışmanı olarak işletmelerde Bilişim Sistemleri alanında yaptığım çalışma ve tecrübelerin kayıt altına alınmaya çalışılmış bir özetidir. Tabii ki kitabın hataları ve eksikleri vardır ve bunlar tamamen bana aittir. Kitabın geliştirilmesi ve zenginleştirilebilmesi için hertür düzeltme ve fikirlere açık olduğumu bir kere daha belirtmek isterim. Mustafa Çoruh Kdz. Ereğli, Mart 2018

Veritabanı: "Felsefesi, Tasarımı ve Yönetimi"

MS-Access ve SQL Server Projeleri
Author: Ph.D Mustafa Çoruh
Publisher: eKitap Projesi via PublishDrive
ISBN: 6059496555
Category: Computers
Page: 436
View: 386
DOWNLOAD NOW »
“Bilişim Teknolojileri” konusunda yazdığım üç kitaptan sonra asıl uzmanlık alanım olan veritabanları konusunda uzun yıllar önce yazmaya başlayıp bitiremediğim daha doğrusu basılmayan bu kitabı güncelleyerek yeniden yazmaya karar vermek benim açımdan yeni bir heyecan oldu. 1980’lerde COBOL ile başlayan ve 1990’da dBase ve Informix’le devam eden veritabanı tecrübelerim, 1995 sonrası MS-Access ve SQL Server yardımıyla geliştirdiğim 100’e yakın veritabanı uygulama programlarıyla devam etti. 1996’da Dallas’ta MCI Systemhouse’da FrontPage ve Access 95’le veritabanına dayalı Intranet web siteleri geliştiren ilk kişilerden birisi ben oldum. 1999’da Movo Mediya’da ilk çöpçatan web sitesi www.dating.com'un arkasındaki SQL Server veritabanlarını tasarlayan ve yöneten kişi de bendim. 2000 yılında Aris Genesis Intermedia Inc’de web tabanlı muhasebe programının arkasındaki SQL Server veritabanı tasarımcılarından biriside bendim. Büyük alışveriş merkezlerinde görülen Kiosk’ların SQL Server tabanlı ilk uygulamasını Los Angeles’de kuran Genesis Intermedia Inc’deki tasarımları yapan kişilerden birisi de bendim. 2001’de Los Angeles’de SQL Server ve ASP 3.0’la Citibank’ta kredi kartlarıyla ilgili projenin mimarlarından biriside bendim. Kısacası Veritabanlarının Web’de kullanılmasında ilk çalışan ve tasarlayanlardan birisi olduğumu söylemeliyim. 1995-2000 yılları arasında yaşanan ve dot com bom olarak bilinen metaforun içinde bir fiil çalışan ve yaratıcılarından birisiydim. Veritabanlarının Internet’e bağlanması için geliştirilen ilk projelerinde uzun yıllar Kalifornya, New York ve Colorado firmalarında çalıştım ve danışmanlık yaptım. Bu tecrübelerim sırasında öğrendiğim en önemli şey; tek bir konuda uzman olmak gerektiğidir. Ben Ms-Access ve SQL Server veritabanları tasarımında uzmanlaştım. Birçok teklif olmasına rağmen Oracle, DB2, Aproach, File Maker gibi veritabanları tasarımlarıyla ilgilenmedim çünkü her biri ayrı bir uzmanlık isteyen veritabanı yazılımlarıdır. Bu açıdan özellikle Bilişim sektöründe çalışanlara verebileceğim en önemli tavsiye tek bir konuda hatta tek bir programda uzmanlaşmalarıdır. Kitapta Veritabanları tasarımını Access ve SQL Server projeleri üzerinden anlatmaya çalıştım. University of Phoenix’de verdiğim Veritabanları ve Veri Ambarları ders notlarım bu kitabın omurgasını oluşturmaktadır. Veritabanlarıyla ilgili kavramları, felsefesini, tasarımını ve birazda yönetimini detaylarıyla anlatmaya çalıştım. Umut ediyorum ki yeni Veritabanı tasarımcıları ve yöneticilerine burada paylaştığım enformasyon faydalı olur. 30 yıllık Bilişim Teknolojileri ve özellikle veritabanı alanındaki tecrübelerimin birçoğunu bu kitapta okuyucularla paylaşmaya çalıştım. Daha önceki kitaplarımda da vurguladığım gibi bu kitapta da ilkokul öğretmenim Sayın Şerare Özyağcı hanımdan, en son Doktora tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Len Rogers’a kadar yüzlerce kişinin emeğinin olduğu unutulmamalıdır. 1984’ten beri Türkiye, ABD, Kanada ve İngiltere de çalıştığım veya danışmanlığını yaptığım onlarca firma ve müşterilerimin katkılarını unutabilir miyim? Diğer kitaplarda olduğu gibi bu kitabın yazılmasında bana katlanan eşim Meliha Çoruh’a ve oğlum Buğra’ya da en baştan teşekkür etmeliyim. Burada isim isim teşekkür edemediğim ancak bu kitabın yazılmasında katkıları olan daha yüzlerce kişi var, hepsine en içten dileklerimle teşekkür ediyorum. Elinizde tuttuğunuz bu kitap 30 yıldır Bilişim Teknolojileri alanında yaptığım öğretim, çalışma ve tecrübelerin veritabanları alanında kayıt altına alınmış bir özetidir. Tabii ki kitabın hataları ve eksikleri vardır ve bunlar tamamen bana aittir. Kitapta Veritabanları denince akla gelebilecek birçok konuya değinmeye çalıştım. Kitapta teori ile uygulamayı birlikte harmanlamaya çalıştım. Bu yüzden bu kitabın bir elkitabı veya kaynak kitap olarak düşünülmesinde fayda vardır. Mustafa Çoruh Kdz. Ereğli, Mart 2017

Grundlagen von Datenbanksystemen


Author: Ramez Elmasri,Sham Navathe
Publisher: Pearson Deutschland GmbH
ISBN: 9783868940121
Category:
Page: 550
View: 3365
DOWNLOAD NOW »


Beyond Databases, Architectures and Structures. Advanced Technologies for Data Mining and Knowledge Discovery

12th International Conference, BDAS 2016, Ustroń, Poland, May 31 - June 3, 2016, Proceedings
Author: Stanisław Kozielski,Dariusz Mrozek,Paweł Kasprowski,Bożena Małysiak-Mrozek,Daniel Kostrzewa
Publisher: Springer
ISBN: 3319340999
Category: Computers
Page: 738
View: 1169
DOWNLOAD NOW »
This book constitutes the refereed proceedings of the 12th International Conference entitled Beyond Databases, Architectures and Structures, BDAS 2016, held in Ustroń, Poland, in May/June 2016. It consists of 57 carefully reviewed papers selected from 152 submissions. The papers are organized in topical sections, namely artificial intelligence, data mining and knowledge discovery; architectures, structures and algorithms for efficient data processing; data warehousing and OLAP; natural language processing, ontologies and semantic Web; bioinformatics and biomedical data analysis; data processing tools; novel applications of database systems.

Report on Carcinogens (12th Ed. )


Author: Nat. Toxicology Program (NTP) (NIH)
Publisher: DIANE Publishing
ISBN: 1437987362
Category:
Page: 499
View: 7785
DOWNLOAD NOW »
The Report on Carcinogens (RoC) is a congressionally mandated, science-based, public health document that identifies and discusses agents, substances, mixtures, or exposure circumstances (hereinafter referred to as "substances") that may pose a hazard to human health by virtue of their carcinogenicity. For each listed substance, the report contains a substance profile which provides information on (1) the listing status, (2) cancer studies in humans and animals, (3) studies of genotoxicity (ability to damage genes) and biologic mechanisms, (4) the potential for human exposure to these substances, and (5) Federalregulations to limit exposures. Eight substances have been added to this 12th ed. of the report, which now includes 240 listings. The industrial chemical formaldehyde and a botanical known as aristolochic acids are listed as known human carcinogens. Six other substances captafol, cobalt-tungsten carbide (in powder or hard metal form), certain inhalable glass wool fibers, o-nitrotoluene, riddelliine, and styrene are added as substances that are reasonably anticipated to be human carcinogens. Figures. This is a print on demand report.

Moderne Regelungssysteme


Author: Richard C. Dorf,Robert H. Bishop
Publisher: N.A
ISBN: 9783827373045
Category:
Page: 1166
View: 8241
DOWNLOAD NOW »


Geo-Business

GIS in the Digital Organization
Author: James B. Pick
Publisher: John Wiley & Sons
ISBN: 0471729981
Category: Business & Economics
Page: 396
View: 5437
DOWNLOAD NOW »
"Written specifically for the businessperson, Geo-Business: GIS in the Digital Organization is the first book to provide comprehensive coverage of GIS applications in the business and organizational environment. Going beyond a strictly geographical focus, this book sets GIS in the context of business information systems and other business sub-disciplines such as logistics, marketing, finance, and strategic management. It presents from an organizational perspective the advantages of spatially enabling existing enterprise systems and illustrates how GIS is applied in the real world through rigorous case study analyses of twenty companies."--BOOK JACKET.

Data mining

praktische Werkzeuge und Techniken für das maschinelle Lernen
Author: Ian H. Witten,Eibe Frank
Publisher: N.A
ISBN: 9783446215337
Category:
Page: 386
View: 5478
DOWNLOAD NOW »


Überflieger

Warum manche Menschen erfolgreich sind - und andere nicht
Author: Malcolm Gladwell
Publisher: Campus Verlag
ISBN: 3593405016
Category: Political Science
Page: 272
View: 7603
DOWNLOAD NOW »
Malcolm Gladwell, Bestsellerautor und Star des amerikanischen Buchmarkts, hat die wahren Ursachen des Erfolgs untersucht und darüber ein lehrreiches, faszinierendes Buch geschrieben. Es steckt voller Geschichten und Beispiele, die zeigen, dass auch außergewöhnlicher Erfolg selten etwas mit individuellen Eigenschaften zu tun hat, sondern mit Gegebenheiten, die es dem einen leicht und dem anderen unmöglich machen, erfolgreich zu sein. Die Frage ist nicht, wie jemand ist, sondern woher er kommt: Welche Bedingungen haben diesen Menschen hervorgebracht? Auf seiner anregenden intellektuellen Erkundung der Welt der Überflieger erklärt Gladwell unter anderem das Geheimnis der Softwaremilliardäre, wie man ein herausragender Fußballer wird, warum Asiaten so gut in Mathe sind und was die Beatles zur größten Band aller Zeiten machte.

Hurst's the Heart, 12th Edition


Author: Valentin Fuster,Robert A. O'Rourke,Richard Walsh,Philip Poole-Wilson
Publisher: McGraw Hill Professional
ISBN: 0071549730
Category: Medical
Page: 2200
View: 6491
DOWNLOAD NOW »
An all-inclusive overview of cardiology in a trusted landmark reference A Doody's Core Title ESSENTIAL PURCHASE! 5 STAR DOODY'S REVIEW! "This well-organized textbook begins with a thoughtful discussion of cardiology's past and future. It presents readers with the foundations of cardiovascular medicine and the basics of cardiovascular evaluation. These initial chapters provide an excellent overview of topics in general cardiology from guidelines to newer diagnostic modalities such as MRI, CT, and PET. Subsequently, the book is organized to provide readers with a focused approach to other areas of cardiology from heart failure to electrophysiology and interventional cardiology." This is a very useful reference that compiles a vast amount of information on the diagnosis and management of cardiovascular diseases in one book. It continues to be one of best overall references in this field. -- Doody's Review Service Developed by a team of internationally renowned editors and authors, Hurst's The Heart is synonymous with the most comprehensive and current perspectives on treating the full range of heart problems. Inside, you'll get an incisive look at all the global advances in the diagnosis and management of cardiovascular disease, including the translation of basic science research into clinical applications. And integrated throughout are the latest treatment protocols, ACC/AHA and ESC treatment guidelines, as well as quick-reference tables and algorithms. NEW to this Edition: Stunning full-color illustrations Information from the COURAGE trial, covering the use and misuse of drug eluting stents Vital coverage of advances in the treatment of pulmonary hypertension and new information on hypertrophic cardiomyopathy Expert-authored chapters on coronary blood flow, stunning, and hibernation; race and ethnicity in cardiovascular disease; and cardiovascular physiology Up-to-date information on the diagnosis and management of heart failure Latest guidelines for the management of atrial fibrillation New advances in curative catheter ablation of arrhythmias Increased number of international contributors Expanded chapters on epidemiology, diagnosis, and treatment of hypertension

Das Leben und das Schreiben

Memoiren
Author: Stephen King
Publisher: Heyne Verlag
ISBN: 3641054001
Category: Biography & Autobiography
Page: 384
View: 4005
DOWNLOAD NOW »
„Ich schreibe so lange, wie der Leser davon überzeugt ist, in den Händen eines erstklassigen Wahnsinnigen zu sein.“ Stephen King Während der Genesung nach einem schweren Unfall schreibt Stephen King seine Memoiren – Leben und Schreiben sind eins. Ein unverzichtbarer Ratgeber für alle angehenden Schriftsteller und eine Fundgrube für alle, die mehr über den König des Horror-Genres erfahren wollen. Ein kluges und gleichzeitig packendes Buch über gelebte Literatur. »Eine Konfession.« Frankfurter Allgemeine Zeitung

Marks' Standard Handbook for Mechanical Engineers, 12th Edition


Author: Ali M. Sadegh,William M. Worek
Publisher: McGraw Hill Professional
ISBN: 1259588513
Category: Technology & Engineering
Page: N.A
View: 463
DOWNLOAD NOW »
The 100th Anniversary Edition of the “Bible” for Mechanical Engineers—Fully Revised to Focus on the Core Subjects Critical to the Discipline This 100th Anniversary Edition has been extensively updated to deliver current, authoritative coverage of the topics most critical to today’s Mechanical Engineer. Featuring contributions from more than 160 global experts, Marks’ Standard Handbook for Mechanical Engineers, Twelfth Edition, offers instant access to a wealth of practical information on every essential aspect of mechanical engineering. It provides clear, concise answers to thousands of mechanical engineering questions. You get, accurate data and calculations along with clear explanations of current principles, important codes, standards, and practices. All-new sections cover micro- and nano-engineering, robotic vision, alternative energy production, biological materials, biomechanics, composite materials, engineering ethics, and much more. Coverage includes: • Mechanics of solids and fluids • Heat • Strength of materials • Materials of engineering • Fuels and furnaces • Machine elements • Power generation • Transportation • Fans, pumps, and compressors • Instruments and controls • Refrigeration, cryogenics, and optics • Applied mechanics • Engineering ethics

Hurst's the Heart Manual of Cardiology, 12th Edition


Author: Robert A. O'Rourke,Richard Walsh,Valentin Fuster
Publisher: McGraw Hill Professional
ISBN: 9780071701983
Category: Medical
Page: 784
View: 3849
DOWNLOAD NOW »
A complete pocket guide to diagnosing and treating the full range of heart problems A Doody's Core Title for 2011! 4 STAR DOODY'S REVIEW "This is an excellent counterpart to larger references (including Hurst's the Heart, 12th edition, Fuster et al. (McGraw-Hill, 2008), as the original intent of the authors). The chapters are short, succinct, and well written. The handbook makes excellent use of tables, algorithms, diagrams, and figures to synthesize key aspects of cardiovascular disease and care. Treatment recommendations take into account current ACC/AHA Clinical Practice Guidelines and are very specific about the indications for therapy. The chapters are written by established experts and are well referenced. Its portability makes it an instant rapid-access resource, invaluable for physicians doing bedside rounds"--Doody's Review Service Summarizing the clinical sections of Hurst's the Heart, 12e, this point-of-care resource covers the key points of cardiovascular pathophysiology, diagnosis, and treatment in a quick-access presentation, making it essential for rounds, at the bedside, or on the wards. NEW TO THIS EDITION: Updated information on cardiovascular drugs highlights the latest indications, important data, and side effects Full coverage of vital topics such as metabolic syndrome, diabetes and cardiovascular disease, peripheral arterial disease, stroke, and cardiovascular disease in the elderly Current US and European practice guidelines and treatment protocols help reinforce clinical decision-making Translation of genetic basis of arrhythmias to clinical practice provides a solid framework for diagnostic techniques

Federal Regulatory Directory, 12th Edition


Author: Kenneth Jost,David Masci,Brian Hansen,Mary H Cooper
Publisher: CQ Press
ISBN: 9781568029757
Category: Reference
Page: 881
View: 315
DOWNLOAD NOW »
- New--Topical table of contents to help users find the agencies and departments they are looking for; - Comprehensive overview of federal regulation in the United States; - Details on over 100 federal agencies that have economic, environmental, safety, health, and other regulatory powers under law; - Information-packed profiles of agencies and department bureaus that describe power, functions, and general history; - Comprehensive contact information for key personnel in Washington and regional offices; - Lists of legislation pertinent to each agency; - Profiles of key regulators that show who is in charge and why; - Valuable search features including glossaries, subject and name indexes, and organizational charts.

Natural Language Processing and Information Systems

12th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2007, Paris, France, June 27-29, 2007, Proceedings
Author: Zoubida Kedad,Nadira Lammari,Elisabeth Métais,Farid Meziane,Yacine Rezgui
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3540733507
Category: Computers
Page: 450
View: 9366
DOWNLOAD NOW »
This book constitutes the refereed proceedings of the 12th International Conference on Applications of Natural Language to Information Systems, NLDB 2007, held in Paris, France in June 2007. It covers natural language for database query processing, email management, semantic annotation, text clustering, ontology engineering, natural language for information system design, information retrieval systems, and natural language processing techniques.

Computational Linguistics and Intelligent Text Processing

12th International Conference, CICLing 2011, Tokyo, Japan, February 20-26, 2011. Proceedings
Author: Alexander Gelbukh
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3642194362
Category: Computers
Page: 521
View: 9161
DOWNLOAD NOW »
This two-volume set, consisting of LNCS 6608 and LNCS 6609, constitutes the thoroughly refereed proceedings of the 12th International Conference on Computer Linguistics and Intelligent Processing, held in Tokyo, Japan, in February 2011. The 74 full papers, presented together with 4 invited papers, were carefully reviewed and selected from 298 submissions. The contents have been ordered according to the following topical sections: lexical resources; syntax and parsing; part-of-speech tagging and morphology; word sense disambiguation; semantics and discourse; opinion mining and sentiment detection; text generation; machine translation and multilingualism; information extraction and information retrieval; text categorization and classification; summarization and recognizing textual entailment; authoring aid, error correction, and style analysis; and speech recognition and generation.

Patterns für Enterprise-Application-Architekturen


Author: Martin Fowler
Publisher: mitp Verlags GmbH & Co. KG
ISBN: 9783826613784
Category:
Page: 582
View: 2954
DOWNLOAD NOW »


Advances in Spatial and Temporal Databases

12th International Symposium, SSTD 2011, Minneapolis, MN, USA, August 24-26, 2011. Proceedings
Author: Dieter Pfoser,Yufei Tao,Kyriakos Mouratidis,Mario Nascimento,Mohamed Mokbel,Shashi Shekhar,YAN HUANG
Publisher: Springer Science & Business Media
ISBN: 3642229212
Category: Computers
Page: 518
View: 3259
DOWNLOAD NOW »
This volume constitutes the refereed proceedings of the 12th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, SSTD 2011, held in Minneapolis, USA, in August 2011. The 24 revised full papers presented together with one keynote, 8 short papers, and 8 demonstration papers, were thoroughly reviewed and selected from a total of 63 research submissions, 21 vision and challenges submissions and 16 demonstration submissions. The papers are organized in topical sections on knowledge discovery; spatial networks; access methods; moving objects and sensor networks; multidimensional query processing; and temporal and streaming data.