Biuletyn Polskiego Towarzystwa J zykoznawczego

Zioła lecznicze , Warszawa . EJP - Encyklopedia języka polskiego , pod red ...
MAGP - Mały atlas gwar polskich , 1957–1970 . t . I - XIII , Wrocław . Majowa J.
1969. ... Krajowe chwasty polne i ogrodowe , Warszawa . Nitsch K. 1914.
Odrębności ...

Author: Polskie Towarzystwo Językoznawcze

Publisher:

ISBN: IND:30000107240834

Category: Language and languages

Page:

View: 487

Download →

Posted in: